Kiểm soát trọng lượng hàng hóa đóng container

(0)
Posted bypeternguyen Posted in,
Posted on 28/06/2016

Thực hiện quy định trong Công ước quốc tế về cân kiểm trọng lượng container trên các tuyến vận chuyển quốc tế, Cục Hàng hải đã có hướng dẫn gửi Hiệp hội Chủ tàu, Hiệp hội Chủ hàng, Hiệp hội Cảng biển Việt Nam và các doanh nghiệp khai thác hạ tầng cảng, Logistic liên quan.

can-container-1

Ông Ngô Minh Thuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng – Sài Gòn cho biết, từ ngày 1-7 tới, Tổng Công ty Tân Cảng – Sài Gòn sẽ thực hiện kiểm soát việc cân trọng lượng container hàng hóa xuất nhập khẩu đối với khách hàng. 

Theo đó, chủ hàng có thể chọn 1 trong 2 phương thức: cân toàn bộ container hoặc cân từng lô hàng đóng container cộng thêm trọng lượng vỏ container bằng thiết bị cân được chứng nhận để được cấp giấy xác nhận trọng lượng toàn bộ của container trước khi đưa đến cảng. 

Theo ông Thuấn, những container không có giấy xác nhận trọng lượng, container có trọng lượng vượt quá mức cho phép sẽ không được tiếp nhận vào cảng. Tất cả những container không có xác nhận trọng lượng hoặc có trọng lượng vượt quá mức cho phép sẽ không được phép xếp lên tàu. 

Trường hợp container hàng nhập từ tàu, hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu phải cung cấp danh sách container có xác nhận trọng lượng cho cảng theo qui định. Cảng chỉ thực hiện dỡ container hàng hóa khỏi tàu khi có xác nhận trọng lượng.

Leave us a comment