IATA huớng tới mục tiêu 56% tỷ lệ sử dụng e-AWB vào năm 2016

(0)
Posted bypeternguyen Posted in,
Posted on 09/06/2016

“Nếu ban đầu bạn không thành công – hãy thử thay đổi mục tiêu. Lời khuyên này có thể giúp IATA  cảm thấy dễ dàng hơn trong năm tới.”

18122015

Mặc dù có sự gia tăng của các công ty tham gia sử dụng vận đơn hàng không điện tử (e-AWB) tăng vọt trong năm nay, tỷ lệ sử dụng ước tính có thể sẽ không đạt trên 40% vào cuối năm nay, chỉ đạt một phần trong kế hoạch 45%. Tuy nhiên, IATA đã đặt mục tiêu tăng tỷ lệ sử dụng e-AWB trên toàn cầu lên 56 phần trăm vào cuối năm 2016, với lý do tăng trưởng ổn định trong 12 tháng qua. IATA cho biết số lượng của các hãng hàng không, công ty giao nhận, và sân bay sử dụng e-AWB đã tăng gấp đôi.

Tầm quan trọng mục tiêu này là để giảm luợng giấy tờ AWBs trong lưu thông hàng không, IATA cho biết. Số lượng ngày càng tăng của các hãng hàng không và các đại lý hàng hoá cam kết, đảm bảo rằng mỗi điểm đến của lô hàng sẽ chấp nhận e-AWBs. Các hãng hàng không cũng sắp xếp quy trình vận hành tiêu chuẩn của họ với các sân bay để quá trình vận chuyển, xử lý hàng hóa đồng nhất trên diện rộng, không phụ thuộc vào hãng hàng không hoặc công ty phục vụ mặt đất. Ngoài ra, số lượng các hãng hàng không đang tạo ra luồng hàng nhanh cho e-AWBs, đẩy nhanh quá trình vận chuyển và giao hàng.

Ngoài mục tiêu 56%, IATA dự định sẽ tạo thuận lợi cho việc mở các tuyến thương mại hơn, thực hiện một công cụ thu thập dữ liệu đơn giản cho giao nhận, và qua một sáng kiến mới được gọi là “eAWB 360” đồng bộ hóa nỗ lực thực hiện của các hãng hàng không. Đây là một chương trình tự nguyện và eAWB 360 đã có 17 hãng hàng không lớn đã đăng ký.

“Sáng kiến vận đơn hàng không điện tử vẫn là sáng kiến hàng đầu của chúng tôi hướng tới một ngành công nghiệp hàng không không cần giấy tờ. Đó là trung tâm của quá trình vận chuyển ngành công nghiệp”, IATA cho biết. “Nếu chúng ta có thể số hóa nó, chúng ta sẽ đạt một bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu không giấy tờ trong vận chuyển”.

Leave us a comment