image
AIR FREIGHT

  Satsco proud to offer Best Air Servic..

image
SEA FREIGHT

  As a Non Vessel Operating Common Carr..

image
CUSTOMS BROKERAGE

  With our team of licensed and qualifi..

image
GERMANY CARGO CONSOLIDATION

  Item Minimum Price Unit Price Tra..

image
PROJECT CARGO

  At first, we were the logistics depar..

image
Landing / Overflight Permits

  All flight operations within the terr..

About us

image

Your satisfaction - Our success

Introduction
SATSCO LOGICTICS

"Our successes are to offer the most reliable services and benefits to customers." We will help you strengthen your copetitives edge and profitability by our perfect services. Furthermore, we will respond to your needs and your customer needs beyond expectation.

Contact Us

Get Quick Quote

FAQS

Khai hải quan điện tử là việc doanh nghiệp thực hiện khai báo hải quan thông quan phần mềm kê khai hải quan điện tử, dữ liệu tờ khai hải quan sẽ được gửi lên cơ quan hải quan thông qua môi trường internet. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin khai hải quan, ra quyết định (cấp số, trả kết quả phân luồng…) được thực hiện thông qua phần mềm Hải quan điện tử.
Theo quy định của Bộ Tài chính về sử dụng Chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử (Quyết định 2341/QĐ-BTC ngày 18/09/2013), kể từ ngày 01/11/2013 Doanh nghiệp phải sử dụng Chữ ký số công cộng khi thực hiện kê khai hải quan điện tử. Chữ ký số của doanh nghiệp là thông tin xác định doanh nghiệp đi kèm theo tờ khai điện tử, về mặt pháp lý, chữ ký số có tính pháp lý như chữ ký tay và con dấu của doanh nghiệp trên tờ khai giấy. Việc khai Hải quan điện tử có sử dụng Chữ ký số giúp giảm tải các thủ tục hải quan, giúp quá trình thông quan được nhanh chóng và thuận tiện hơn cho Doanh nghiệp.
Người khai hải quan theo quy định tại Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ bao gồm các đối tượng sau đây: 1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan. 2. Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền. 3. Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh. 4. Người thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa. 5. Đại lý làm thủ tục hải quan. 6. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trừ trường hợp chủ hàng có yêu cầu khác.